Deneme 1

Bir güvercin yuvasının görüntüsüyle başladı fotoğrafçılık tarihi. Dünyada bilinen ilk fotoğraf emekli bir subay olan Joseph  Nicephore Niepce tarafından bir yaz günü 1827 tarihinde çekilmiştir. Çektiği fotoğrafa güneş çizimi anlamına gelen HALİOGRAPH adını vermiştir. Üsteki fotoğrafta güvercin yuvasının bulanık fotoğrafı var.

Aslında Niepce’den 750 yıl kadar önce görüntünün büyüsü peşinde çalışan ünlü İslam optik bilgini Basralı El-Hasan’dır.

1813’te ışığa duyarlı bir levha üzerinde, kalıcı görüntüler elde etmeyi başaran Joseph Nicepore Niepce’nin 1827’de çektiği dünyanın bilinen ilk fotoğrafında bir kulübenin çatısı üzerindeki güvercin yuvası görülüyor.

MS 965-1030 yılları arasında yaşayan ünlü İslam optik bilgini Basralı El-Hasan en ilke fotoğraf makinesi olan Karalık Kutuyu ilk kullanan kişidir. Basralı El-Hasan Karanlık Kutuyu, ortaçağda güneş tutulması sırasında güneş ışınlarını incelemek için kullanmıştı.

Batı Karanlık Kutuyu Roger Bacon, 13.yüzyıl’da Arap yazmalarından öğrendiği Karanlık Kutunun ayrıntılı bir tanımını yapması sonucu tanıdı.
1460-1472 Leon Battista Alberti ve Leonardo da Vinci de Karanlık Kutudan yararlanarak cisimlerin görüntülerini yansıtmayı başarmışlardır.
1553 Giovanni Battista Della Porta Magiea Naturalis Libri IV adlı eserinde Karanlık Kutuyu etraflıca anlatmıştı.