MADDE 1- TARAFLAR
 
 1.1- SATICI:
 
 Ünvanı : {fotomalzeme-Mustafa Azaklı}
Adresi : {Meşrutiyet mah.Konur sok.27/3 kızılay/Çankaya-Ankara}
Telefon :{03124175212}
 Fax :{03124175215}
 E-mail:{[email protected]}

 1.2- ALICI: 

Adı/Soyadı/Ünvanı : {TESLIMATALICI}
 Adresi:{TESLIMATADRES}
Telefon:{TESLIMATTELEFON}
 E-mail:{TESLIMATEPOSTA}
 
MADDE 2- KONU
 
 İşbu sözleşmenin konusu, ALICI'nın SATICI'ya ait {fotomalzeme-Mustafa Azaklı} internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.
 
 MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN

 Tarih : {TARIH}

{URUNKALEMLERI}

Ürün Adı  Adet  Toplam Ürün Tutarı Ürünlerin cinsi ve türü,miktarı,marka/modeli rengi satış bedeli yukarıda belirtildiği gibidir.
  
 Ödeme şekli: {ODEMETIPI}
 Teslimat adresi: {TESLIMATADRES}
 {ODEMETIPI} ile Toplam {ODENENTUTAR} 

 MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER
  
 4.1- ALICI, {fotomalzeme-Mustafa Azaklı} internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
 4.2- Sözleşme konusu ürün, yasal 3 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.
 4.3- Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesininden SATICI sorumlu tutulamaz.
 4.4- SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım klavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.
 4.5- Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI'ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
 4.6- Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI'ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI'ya aittir.
 4.7- SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakten ve defaten ödenir.
 4.8- Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için SATICI'ya gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri SATICI tarafından karşılanacaktır.
 
 MADDE 5- CAYMA HAKKI
 
 ALICI, sözleşme konusu ürürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 7 gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI'ya faks, email veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün 6. madde hükümleri çercevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI'ya teslim edilen ürünün SATICI'ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 7 gün içinde ürün bedeli ALICI'ya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli SATICI tarafından karşılanır.
 
 MADDE 6- CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER
 
 

üketici asagıdaki hallerde cayma hakkını kullanamaz;

  1. a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara baglı olarak degisen ve satıcı veya saglayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere iliskin sözlesmeler,
  2. b) Tüketicinin istekleri veya kisisel ihtiyaçları dogrultusunda hazırlanan mallara iliskin sözlesmeler,
  3. c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine iliskin sözlesmeler,

ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmıs olan mallardan; iadesi saglık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine iliskin sözlesmeler,

  1. d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karısan ve dogası geregi ayrıstırılması mümkün olmayan mallara iliskin sözlesmeler,
  2. e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmıs olması halinde yeniden satışa müsait olmayan ve maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine iliskin sözlesmeler,
  3. f) Abonelik sözlesmesi kapsamında saglananlar dısında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine iliskin sözlesmeler,
  4. g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, esya tasıma, araba kiralama, yiyecekiçecek tedariki ve eglence veya dinlenme amacıyla yapılan bos zamanın degerlendirilmesine ilişkin sözlesmeler,
  5. g) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara iliskin sözlesmeler,
  6. h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına baslanan hizmetlere ilişkin sözlesmeler

 MADDE 7- YETKİLİ MAHKEME
 
 İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI'nın veya SATICI'nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.
 
 Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.
 
 SATICI
 {fotomalzeme-Mustafa Azaklı}
 
 ALICI
{TESLIMATALICI}

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR